Timantin tarinaa

Timantti syntyy maan alla kovassa paineessa ja kuumuudessa, ja se on luonnossa esiintyvistä aineista kovin. Kaikista olemassa olevista aineista timantti on neljänneksi kovin. Timantti ei sisällä muita alkuaineita kuin hiiltä. Jotta timantti voisi syntyä, tarvitaan todella kova paine ja lämpötila. Maaperässä timantteja syntyy 2 500 miljoonan vuoden ikäisten vakaiden kallioperäalueiden alla noin 150–200 kilometrin syvyydessä.

Raakatimantti kivilohkareessa

Myös ihmiselämää voi verrata timantin syntymiseen. Joskus elämässä on jaksoja ja olosuhteita, jolloin olemme kovan paineen alla. Olotilan pitkään jatkuessa kestokykymme ja rajallisuutemme heikkenee. On päästävä vapaaksi paineista.

Sielunhoitoterapia on yksi terapiamuoto, jossa voidaan purkaa paineita. Sinne saa tulla juuri sellaisena kuin on. Siellä voi antautua muutosprosessiin, jossa kerros kerrokselta etsitään kaunista, paineiden alla syntynyttä timanttia. Asiakkaan halutessa muutosprosessissa voidaan ottaa huomioon hengellinen elämänkatsomus.

Timantilla on suuri symbolinen merkitys; sen ajatellaan kertovan ikuisesta tai kaiken kestävästä rakkaudesta. Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan on ikuista ja kaiken kestävää.

Hiottu timantti

Timantin arvo määräytyy pääosin neljästä ominaisuudesta: paino, väri, puhtaus ja hionta. Timantteja voidaan hioa koruiksi vain toisella timantilla. Yleensä hiomiseen tai leikkaamiseen käytetään epäpuhtaita timantteja, jotka eivät kelpaisi koruiksi.

Myös meitä ihmisiä hiotaan monella tapaa ja usein se tapahtuu toisten ihmisten välityksellä. Muutosprosessiin astuessa ja hiomistapahtumia läpi käydessä pystymme katsomaan asioita eri näkökulmasta kuin paineen alla ollessa.