Yrittäjän esittely

Yrittäjänä toimivalla Sirpa Ojalalla on lähihoitajan ( sairaanhoito- ja huolenpito), sosionomin AMK (moniammatillisuus) ja MU sielunhoitoterapeutin koulutus. Lisäkoulutuksina ovat yrittäjäntutkinto ja KRITO-ryhmänvetäjäkoulutus.

Sirpalla on noin 20 vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalla, sielunhoitoterapeuttina kymmenen vuotta, sosionomina perhehoito-/ lastensuojelutyöstä lähes 15 vuotta ja mielenterveys- ja päihdetyöstä yli kymmenen vuotta, lähihoitajana terveyskeskuksen vuodeosastolla ja kehitysvammatyöstä. Terapia- ja tukipalvelu Timantti -yrityksen Sirpa perusti 1.8.2010.

Sirpa on palvellut myös Pelastakaa Lapset Ry:ssä, saattohoidossa sekä sielunhoitopuhelimessa.

Yrittäjä Sirpa Ojala lähteen äärellä.