Tuki/kotipalvelu

  • tuo ammatillista apua asiakkaan kotiin
  • päivittäisissä toiminnoissa auttamista/ohjaamista, viriketoimintaa ja asioilla käymistä
  • lääkehuoltoa, verenpaineen ja verensokerin mittausta
  • hoito- asumis- ja toimeentulotuki ym. lomakkeiden täyttämistä
  • asiakkaan kanssa ulkoilua
  • omaishoitajan lomitusta
Usein pienet asiat tuovat suurta iloa.